שחמט

כל משתתף בוחר כלי שחמט מן הקופסא ועליו ללכת על הקיר לפי הצעדים של אותו כלי
על המשתתף לאסוף את כלי השח המפוזרים בקיר ולסדר את לוח השח