top of page
מועדון מטפסי קריית מלאכי, באר טוביה והסביבה בשיתוף עם צוות שחמטיפוס גאים להציג :

תחרות שחמטיפוס ה- I

אנו שמחים להזמין אתכם לתחרות שחמטיפוס ה-I, אשר תתקיים בתאריך ה-31 במאי 2019.

המתחרים הינם משתתפי החוגים של שחמטיפוס.

התחרות תיבנה ותנוהל ע"י ספורטאי הנבחרות.

מטרת התחרות הינה לתת למשתתפי החוגים תחושה של מהי תחרות טיפוס ולגבש בין משתתפי החוגים לספורטאי הנבחרות.

התחרות תכלול 4 סבבים ו3 תחרויות גמר.

בכל סבב ילדי החוגים יתחרו על 20 מסלולים ובשקלול הנקודות ייחשבו רק 7 המסלולים הטובים שטיפסו.

בגמר יתחרו 6 המתחרים עם שקלול הנקודות הכי גבוה מאותה שכבת גיל.

 

 

להלן לו"ז יום התחרות:

 

10:00-12:00 - שכבות ז'-יב'   

12:30-13:30 - שכבות ד'-ו' סבב א'

13:30-14:30 - שכבות  ד'-ו' סבב ב'

14:30-16:00 - שכבות  ב'-ג'

16:30-17:30 - גמר בוגרים

17:45-18:45 - גמר ילדים ונוער

19:00-19:15 – פודיום וחלוקת מדליות

 

התחרות תחל בשעה 10:00 בבוקר עד הפודיום וחלוקת המדליות ב19:15

 

 

* יש להגיע 20 דקות פני התחלת הסבב לטובת חימום ותדרוך.

*בקשות מיוחדות לשינוי שיבוץ לסבבים להפנות לדלפק הקבלה במספר 08-9281090

* הפתעה תינתן לחברי מועדון מטפסי קריית מלאכי, באר טוביה והסביבה

bottom of page